Icons-Diensten-500px

PRIVACYVERKLARING & COOKIES

Privacyverklaring & Cookies

Grimmstudio gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens die u via het contactformulier verstuurt. Deze gegevens worden gebruikt met uw toestemming om u te kunnen antwoorden op uw vraag. Deze gegevens zullen eventueel worden gebruikt welke noodzakelijk zijn voor eventuele opdrachten en financiële afhandeling daarvan, alleen mits dit noodzakelijk is. Cookies die gebruikt worden op de website van grimmstudio.nl zijn enkel voor Google Analytics waarin Grimmstudio op traffic en interesses van de bezoekers ( anoniem) kan inzien en om de website van Grimmstudio.nl te kunnen verbeteren.

Grimmstudio is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring wordt weergegeven en volgens de wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt gehandeld.

Contactgegevens Grimmstudio Boskoop

Naam: Sander Grimmelius
Bedrijf: Grimmstudio
Functie: Creatief Directeur
Adres: Dokter Hamburgerlaan 47
Postcode: 2771 JR Boskoop
Telefoonnummer: 06-41 31 41 97
E-mail: info@grimmstudio.nl
K.v.K.nr.: 29043548
BTWnr.: 1735.60.088.B01

Verwerking van gegevens

Grimmstudio verwerkt alleen persoonsgegevens van klanten bij communicatie en financiële administratie, zoals:
– Bedrijfsnaam
– Voornaam/-letters en achternaam
– Adres, postcode en woonplaats
– Emailadres en telefoonnummers
– Kamer van Koophandel -en BTW nummer
– IBAN-nummer en betalingsgegevens

Doel gegevensverwerking

 Grimmstudio verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om contact te onderhouden met de klant over de opdracht(en); 
– om facturen voor geleverde diensten te kunnen versturen en verwerken;
– om relevante informatie over Grimmstudio te kunnen versturen ten behoeve van administratie;
– om de gegevens van Google Analytics te kunnen verzamelen die vertrouwelijk zijn.

Delen van gegevens

Grimmstudio verwerkt bovenstaande gegevens in eigen beheer en is verplicht vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan. Bij het verstrekken van gegevens die noodzakelijk zijn bij administratie, offertes, opdrachtbevestiging, geheimhouding/contracten, debiteurenbeheer en eventuele incasso van langdurige openstaande facturen zullen gegevens worden verleend tussen de opdrachtgever en Grimmstudio.

Gegevens worden niet aan derden vertoont en alleen aan derden verstrekt indien dat nodig is voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst of in geval van een wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijn gegevensverwerking

Grimmstudio bewaart eerdergenoemde gegevens zolang de opdrachtovereenkomst (inclusief financiële afhandeling en verwerking) voort duurt of zolang de wetgever verplicht. Voor fiscale gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

Grimmstudio maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in of correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens of een klacht indienen.

Recht op inzage:
 
Persoonsgegevens van een klant opsturen/delen als daarom wordt gevraagd.

Recht op rectificatie:

Zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door uw fout verwerkt? Dan moeten deze zorgvuldig worden aangepast als daarom gevraagd wordt.

Recht op het indienen van een klacht:
 
A
ls u een klacht wilt indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens. Dit vindt u hier

Recht op overdracht:

Als Grimmstudio een dienst aanbiedt en u besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door worden overdragen aan die andere partij.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens:

Van gegevens die zijn opgeslagen mag worden aangeven dat u niet meer wilt dat deze gegevens worden gebruikt. Wanneer u van één van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u daartoe een verzoek doen via info@grimmstudio.nl. Om te voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen vallen, dient u hier een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Grimmstudio zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 werkdagen op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Grimmstudio.nl maakt gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie op de website.

Privacy- en cookieverklaring

Als Grimmstudio zijnde, respecteren wij uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft via ons contactformulier vertrouwelijk wordt behandeld. Grimmstudio zal uw persoonsgegevens dan ook alleen in overeenstemming met de privacywetgeving verwerken.

Analytische cookies

Grimmstudio maakt gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van de website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen volgens de rechten en plichten die Google hanteert. Uw gegevens zullen daarom ook volgens de privacywet van Google anoniem blijven. De analytische cookies die hiervoor worden  gebruik zijn afkomstig van Google Analytics. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytisc kunt u vinden in de Privacy Policy van Google. Let u wel op dat de privacy policy van derde partijen regelmatig wijzigen.

Grimm studio kunt u natuurlijk ook helpen als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit vindt u hier

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de privacy-en cookieverklaring, dan kunt u contact met opnemen
 via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Bedrijf: Grimmstudio
Contactpers.: Sander Grimmelius
Adres: Dokter Hamburgerlaan 47
Postcode: 2771 JR Boskoop
Telefoonnummer: 06-41 31 41 97
E-mail: info@grimmstudio.nl

Privacy- en cookieverklaring | Grimmstudio Boskoop | Bewerkingsdatum 18-09-2018